Udělení licence ERÚ

Energetický regulační úřad jako příslušný správní orgán podle §17 odst. 6 písm. A) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle §8 téhož zákona a za použití ustanovení §67 zákona č. 500/2014 Sb. Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, udělil dne 24.8.2016 společnosti iNEGT SOLUTIONS s.r.o. licence na obchod s elektřinou a plynem.

Aktualizováno: 18. listopadu 2016
VŠECHNY AKTUALITY