Nejčastější dotazy

Nejjednodušší způsob uzavření smlouvy je vyplnění jednoduchého online formuláře pro vytvoření nové smlouvy, který naleznete zde.

U nás si můžete vybrat. Chcete uzavřít Smlouvu na dobu neurčitou nebo pouze na 24 měsíců? Obojí je možné.

Změna dodavatele závisí na Všeobecných obchodních podmínkách Vašeho stávajícího dodavatele a na typu smlouvy, kterou s ním máte uzavřenou:

  • Smlouva na dobu neurčitou – u většiny dodavatelů je třeba dodržet standardní tříměsíční výpovědní dobu. Lhůta začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.
  • Smlouva na dobu určitou – obvykle bývá uzavírána na 1 nebo 2 roky a je třeba vědět, zda závazek uplynutím doby končí či zda je třeba před vypršením doby podat výpověď (jinak by totiž mohlo dojít k automatické prolongaci).

Den, kdy Vám skončí dodávka od stávajícího dodavatele, nám, prosím, sdělte s dostatečným předstihem s ohledem na podmínky smlouvy. Datum zahájení odběru u naší společnosti musí plynule navazovat na ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele.

Režim spínání NT je řízen prostřednictvím HDO každého distributora. Konkrétní časy spínání pro Vaše odběrné anebo předací místo najdete na stránkách daného distributora.

Pokud jste měnil dodavatele, je běžné, že Vám přijde vyúčtování za kratší období.

Distribuce provádí odečty měřidla ve Vašem odběrném místě každý rok, a to ve stejné období. Změna dodavatele přitom na toto období nemá vliv. Dodavatel je povinen vyúčtovat každý odečet měřidla, který od distribuce obdrží.