Energetický management


Chcete mít spotřebu energií ve své společnosti kompletně pod kontrolou? Chcete snížit své náklady? Stejně jako ostatní oblasti Vaší firmy i energie je nezbytné efektivně řídit, a tím nejlepším nástrojem je služba Energetického managementu.

 

Co je to Energetický management?

Energetický management společnosti iNegt Solutions se zabývá definováním potřeb a hledáním opatření za účelem snížení spotřeby elektrické energie. Jeho největším přínosem je především absolutní přehled o aktuálních energetických potřebách a ztrátách Vaší firmy, které lze následně ovlivňovat.

Základem každého řízení jsou samozřejmě správné informace a měření. Nezbytným prvkem Energetického managementu jsou technologie zajišťující tzv. „chytré měření“ (neboli Smart metering).

Účel:

 • Monitoring spotřeb a ztrát
 • Fakturace nájemníkům
 • Porovnávání spotřeb
 • Evidence nákladů
 • Hledání optimalizací dodávky

Uplatnění:

 • Domácnosti
 • Firmy
 • Facility společnosti
 • Státní instituce
 • Bytové domy

Další přínosy:

 • Zajištění vyšší spolehlivosti dodávky
 • Širší nabídka produktů – tzv. dynamické tarify
 • Motivace ke zvýšení hospodárnosti při spotřebě energie

Aktuální informace vždy po ruce

Smart metering je koncepce měření tvořena soustavou navzájem propojených měřících bodů (Analyzátorů sítě), ze kterých jsou data přenášeny do CLOUD centra, kde dochází k jejich analýze a k archivaci. Prostřednictvím Klientského portálu tak máte neustálý on-line přístup k aktuálním přehledům o své spotřebě.

Informace Vám poskytujeme v reálném čase, kdekoliv a kdykoliv si zamanete, stačí jen připojení k internetu. Díky těmto informacím lze snížit ztráty, zajistit synergii s provozem dalších médií či optimalizovat svou spotřebu, což se ve výsledku projeví především na Vašich účtech za elektřinu.

 

Charakteristické rysy Smart meteringu:

 • Dálková obousměrná komunikace
 • Měření dat a automatické vyhodnocování
 • Řízení sítě, připojení či odpojení měřeného bodu
 • Informace o spotřebě v reálném čase